Mostrar cercador d'Horaris
HORARIS I
RUTES DE BUS
Selecciona l'origen i destí per obtindre els horaris i comprar els bitllets per viatjar en bus:
Per comprar els bitllets, ompli els camps. Venta anticipada, 15 dies abans de la data del viatge.
Punts de venda
Centres i delegacions
Seleccionar origen
  Possibles destinacions
    
   Avís legal

    

   LLEI ORGÀNICA DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)

    

   HIFE SA, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual
   pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de
   la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N o 166, així com informar a tots els
   usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

   HIFE S.A. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web,
   sense que hi hagi obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions,
   entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web d'HIFE SA
    

   1. DADES IDENTIFICATIVES


   Denominació social: HIFE S.A.
   Nom comercial: HIFE S.A.
   Domicili social: ADRIA D'UTRECHT, 1 - 43500 Tortosa
   CIF / NIF: A12000071
   Telèfon: 902119814
   e-mail: hife@hife.es
   Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic):.....................................

    

   2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


   El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres
   elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat
   d'HIFE SA o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els
   continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i
   industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

   Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,
   explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part
   d'HIFE SA Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d'HIFE SA serà considerat un incompliment
   greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

   Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a HIFE SA i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen
   als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que
   pogués suscitar respecte a aquests.

   HIFE S.A. autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del
   lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d'HIFE SA

   HIFE S.A. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i
   industrial, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat
   alguna de HIFE SA sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del
   mateix.

   Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat
   intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del
   següent correu electrònic hife@hife.es

    

   3. DRET D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ (ARCO)

   Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau,
   cancel·lar les dades de caràcter personal subministrats a HIFE, SA mitjançant comunicació escrita
   dirigida a HIFE, SA c/ Adrià d'Utrecht, 1, 43500 Tortosa (Tarragona) Espanya, aquesta comunicació
   també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: hife@hife.es

    

   4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

   HIFE, SA s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc
   web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

   HIFE S.A. utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la website de HIFE.ES. Les cookies s'associen
   únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir
   el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que HIFE.ES reconegui als Usuaris
   registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en
   cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir
   la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

   Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc, una
   companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA
   94043, Estats Units (Google). Google Analytics utilitza cookies que són arxius de text ubicats al seu
   ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que
   genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i
   arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte
   nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del
   website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà
   transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers
   processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra
   dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús
   de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que
   si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d'aquest website. En utilitzar aquest lloc web
   vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins indicats.
    

   Política d'enllaços

   Des del lloc web del client, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que
   HIFE, SA no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no
   assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, HIFE, SA manifesta que
   procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o
   internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc
   web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

   HIFE, SA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no
   limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que
   permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web d'HIFE, SA No obstant això,
   i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, HIFE, SA es posa a disposició de tots
   els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col · laborant de manera activa en la retirada o, si escau,
   bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o
   internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix
   en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber
   de forma immediata a l'administrador del lloc web.

   Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al possibilitat que existeixin certs errors de programació, o catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que correctament. En principi, pot garantir el
   dia. Tanmateix, HIFE, SA no descarta la que esdevinguin causes de força major, facin impossible l'accés a la pàgina web.
    

   Adreces IP

   Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats
   per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es
   connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor
   degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir
   mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre
   de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

    

   5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

   Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les
   activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten
   expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats
   amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Tortosa.


   LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (RDLOPD)


   1. DRET D'INFORMACIÓ I FINALITAT

   HIFE, SA es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de
   protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades,
   així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l'article 9 de la Llei Orgànica
   15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reial Decret
   1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant RDLOPD).

   HIFE, SA a través de la seva web "www.hife.es" sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal.
   Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de
   caràcter personal, titularitat d'HIFE SA, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis
   sol·licitats per l'Usuari.

   L'Usuari autoritza a HIFE SA, per incloure les seves dades personals en els fitxers, així com per a la
   seva utilització i tractament automatitzat o no, per a la gestió i registre de les operacions subscrites
   entre les parts.

    

   2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

    

   Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps,
   marcats amb un asterisc (*) en els formularis d'informació d'horaris, treballa amb nosaltres i queixes-
   suggeriments, són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de
   dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a HIFE SA són
   veraces i es fa responsable de comunicar, a l'empresa, qualsevol modificació de les mateixes.

   Els usuaris autoritzen igualment, i al marge de la relació contractual, el tractament de les seves dades
   personals per a l'enviament d'ofertes comercials i publicitat per qualsevol mitjà (correspondència,
   telèfon, fax, mailing o qualsevol altre mitjà telemàtic) propi o de tercers per HIFE SA.

   L'usuari autoritza a HIFE S.A. a cedir les seves dades a les societats vinculades directament o
   indirectament amb HIFE SA, i, especialment, a les empreses del Grup Empresarial HIFE, al qual
   pertany, per tal de que les seves dades personals siguin tractades per les mateixes, i poder enviar-li
   publicitat i ofertes comercials, pròpies o de tercers.

   La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades
   propietat d'HIFE SA que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que
   garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica
   15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.


   3. FORMA D'ENVIAMENT DEL CORREU ELECTRÒNIC

   La forma d'enviament dels nostres correus electrònics s'està realitzant complint la LSSICE (Llei
   Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic)
   per la que tot enviament que no hagi estat sol · licitat prèviament pel destinatari és il·legal, llevat que
   es faci una sola vegada, consti la paraula PUBLICITAT a l'assumpte i es faciliti la revocació del
   consentiment.

   Els correus no sol·licitats incompleixen les lleis RDLOPD i LSSICE.
    

    

   Cargando