Parada El Pinell de Brai

Ubicació parada fora de la població

La parada al Pinell de Brai d'aquesta expedició es realitza fora de la població. No para a l'interior del poble.