no image

Condicions

Equipatges i Objectes Perduts
Equipatge permès per viatger

No s’admetrà el transport de tot allò que pugui contenir materials o objectes perillosos o d’un volum excessiu. Cada viatger té dret a transportar gratuïtament, fins a un màxim d’una maleta per viatger no superior als 30kg a les bodegues de l’autobús. En cas de transportar més d’una maleta per viatger, s’haurà d’abonar un suplement de 3€ per maleta adicional.

Els viatgers poden portar a bord bastons i crosses, sempre que puguin col·locar-los sense posar en perill la seguretat dels viatgers. La resta dels elements d’ajuda a la mobilitat han de viatjar a la bodega com la resta d’equipatge. S’admet qualsevol element de qualsevol pes, sempre que no excedeixi les dimensions següents (llarg i ample 140 x 70 cm; Alt 100 cm) en aquest cas recomanem al viatger l’ús de fundes per protegir l’element i l’equipatge de la resta de viatgers. El transport de qualsevol d’aquests elements d’ajuda a la mobilitat és completament gratuït.

No es considera com equipatges accessoris tals com elements de mobilitat, material esportiu o instruments musicals. Per al transport d’aquests elements consulti les condicions específiques a l’apartat corresponent.