no image

Condicions

Equipatges i objectes perduts
Equipatge permès per viatger/a

No s’admetrà el transport de tot allò que pugui contenir materials o objectes perillosos o d’un volum excessiu. Cada viatger/a té dret a transportar gratuïtament al maleter de l’autobús, com a màxim, una (1) maleta que no superi els 30 kg de pes. Si es desitja transportar més d’una maleta per viatger/a s’haurà d’abonar un suplement de 3 € per cada maleta adicional.

Els/Les viatgers/es poden portar a bord bastons i crosses sempre que puguin col·locar-los sense posar en perill la seguretat de la resta de viatgers/es. Tots els altres tipus d'elements de suport a la mobilitat han d'anar al maleter com la resta d’equipatge. S’admet qualsevol element de qualsevol pes sempre que no excedeixi les dimensions següents: 140 x 70 cm de llarg i ample i 100 cm de alt; en aquest cas es recomana a les/els viatgers/es l’ús de fundes per a protegir tant el propi element com l’equipatge de la resta de viatgers/es. El transport de qualsevol d’aquests elements de suport a la mobilitat és completament gratuït.

No es consideren com a equipatge accessori els elements de suport a la mobilitat, el material esportiu ni els instruments musicals. Per al transport d’aquests elements consulteu les condicions específiques a l’apartat corresponent.