no image

Condicions

Bicicletes
Accés al bus amb bicicleta

La gestió del transport de bicicletes a l'autobús s'ha de tramitar mitjançant l'adreça electrònica ttortosa@hife.es, almenys amb 72 hores d'antelació a la data del viatge. 

Els nostres autocars disposen de maleters amb diferents grandàries i capacitats; per tant, el nombre de bicicletes permès en les nostres línies regulars és d'una (1) bicicleta per expedició

El transport de bicicletes porta afegit un suplement sobre el preu del bitllet. El cost per transport de bicicletes és de 3 € per unitat, excepte en els trajectes que tenen lloc íntegrament a Catalunya, en els quals aquest transport és gratuït.

Les bicicletes han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys ni embrutar altres equipatges o embalums, i és obligatori que vagin embalades en alguna mena de caixa o bossa per al seu transport o, en defecte d'això, aïllant amb algun plàstic la zona de la cadena perquè no pugui embrutar ni danyar la resta d'equipatges. També és aconsellable, en cas de necessitat d'espai, desmuntar-ne la roda davantera perquè n'ocupin menys.

Només les bicicletes plegables comercialitzades com a tals estan exemptes de pagament en tots els nostres recorreguts. Entenem per bicicleta plegable la que incorpora frontisses o colzes en el quadre i manubri que permeten doblegar-la i que té rodes de 20 polzades de diàmetre o menys, la qual cosa permet transportar-les en la seva bossa específica.

Recordem que sempre tindran accés preferent al bus els/les viatgers/es i el seu equipatge; per tant, en cas de demanda del servei de transport de bicicletes, caldrà tenir en compte que es donarà prioritat d'accés a les persones que vulguin viatjar sense bicicleta. Hife es reserva el dret de no permetre o variar l'accessibilitat de viatgers/es amb bicicletes per afavorir l'accés de viatgers/es amb equipatge o amb necessitats especials de mobilitat.

També cal tenir en compte que, en desconèixer l'estat previ de manteniment i les condicions de la vostra bicicleta i/o material mòbil (patinets elèctrics, bicicletes plegables, etc.), la nostra companyia no es fa càrrec dels desperfectes que puguin patir per motiu del seu trasllat.