no image

Condicions

Bicicletes
Accés al bus amb bicicleta

Per Raó de l'espai disponible en els maleters, s'admet un màxim de 5 unitats per autobús, limitat a 1 bicicleta per persona, sempre que hi hagi disponibilitat.

Les bicicletes han de trobar-se en condicions de viatjar sense provocar danys o embrutar altres equipatges o paquets, sent obligatori, que vagin embalades en algun tipus de caixa o bossa per al seu transport o, si no aïllant amb algun plàstic la zona de la cadena perquè no embrutin o danyin la resta dels equipatges, així com és aconsellable, en cas de necessitats d'espai desmuntar la roda davantera perquè ocupin menys espai.

El transport de bicicleta porta afegit un suplement sobre el preu del bitllet. Aquest suplement no s'aplicarà en aquells casos en què hi hagi una obligació de gratuïtat en la comunitat autònoma corresponent. En el cas Hife els transports de línies regulars realitzats entre poblacions amb origen i destinació Catalunya el transport de bicicletes està exempt de pagament.

Només les bicicletes plegables comercialitzades com a tal estan exemptes de pagament en tots els nostres recorreguts. Entenem per bicicleta plegable la que incorpora frontisses o colzes en el quadre i manillar permetent doblegar-los i les seves rodes són de 20 polzades de diàmetre o inferiors, el que permet transportar-les en la seva bossa específica.

Hife se reserva el derecho de no permitir o variar la accesibilidad de viajeros con bicicletas favoreciendo el acceso de viajeros con equipajes o con necesidades especiales.