no image

Condicions

Accés al bus amb instruments musicals
Instruments musicals al bus

En el cas de voler transportar un instrument musical a bord que, pel seu valor o fragilitat, no es vulgui posar a la bodega de l'autocar i que, per tant, hagi d'ocupar el seient contigu al de la persona que el porta, aquesta haurà d'abonar per l'instrument la mateixa tarifa que hagi pagat per la seva pròpia plaça. Aquest transport estarà subjecte a la disponibilitat de places al bus i s'autoritzarà sempre que no impliqui riscos per a la resta de viatgers/es a bord.

Si es tria aquesta opció, cal tenir en compte que l'instrument no podrà ocupar cap altre seient de l'autobús que no sigui el contigu al de la persona que n'hagi adquirit els títols de transport, la qual en serà responsable del trasllat i la subjecció.

En cas d'instruments molt voluminosos, el personal d'Hife estarà autoritzat a supervisar-los i autoritzar-ne o denegar-ne el transport a bord. En el cas que el/la conductor/a de l'autobús decidís que l'instrument ha de viatjar al portaequipatges de la part inferior del vehicle, Hife no es fa responsable dels danys que hi pogués patir.