no image

Condicions

Accés al Bus amb Instruments Musicals
Instruments musicals al bus

En el cas de voler transportar un instrument musical a bord que, pel seu valor o fragilitat, no es vulgui transportar a la bodega de l'autocar s'abonarà la mateixa tarifa que hagi abonat el seu propietari/a per l'ús d'una plaça contigua. Aquest transport estarà subjecte a la disponibilitat de places al bus i sempre que no impliqui riscos a la resta de viatgers a bord.

Si es tria aquesta opció es pot fer ocupant un seient de viatger contigu sent responsable de la subjecció de l'instrument i trasllat la persona que adquireix els títols de transport. En cas d'instruments molt voluminosos el personal de Hife estarà autoritzat a supervisar, autoritzar o denegar el seu transport a bord. En aquesta situació, Hife no es fa responsable dels danys que poguessin ser ocasionats a la mateixa.