no image

Condicions

Equipatges i Objectes Perduts
Objectes perduts a bord del bus

Tot i estar exempts de responsabilitat per la pèrdua o extraviament d'equipatge de transport o altres articles, oferim un servei de custòdia. A causa de les limitacions d'espai i emmagatzematge, només custodiem els objectes perduts durant un màxim d'1 setmana des de la data de la trobada. Els béns peribles són destruïts l'endemà.

En aquesta situació Hife no es fa responsable de l'estat, ni dels danys en què es trobin els objectes o equipatges de transport un cop recuperats, ni en el cas de objectes de valor com: telèfons mòbils, portàtils, tauletes, carteres, ulleres, joies, diners en efectiu, targetes de crèdit, etc...

Per localitzar un objecte perdut el propietari s'ha de posar en contacte amb HIFE, el més aviat possible, per correu electrònic a  o al nostre telèfon d'atenció al client 902 119 814 indicant les dades del servei en què s'ha perdut o oblidat l'objecte.   Per recollir la tramesa, en cas que la trobem i la vulguem recuperar, hauràs de facilitar-nos les teves dades personals en un registre centralitzat de recollida a les taquilles de Tortosa.