no image

Condicions

Equipatges i objectes perduts
Objectes perduts a bord del bus

Tot i estar exempts de responsabilitat per la pèrdua d'equipatge o d'altres articles, Hife ofereix un servei de custòdia. A causa de les limitacions d'espai i emmagatzematge, només es custodien els objectes perduts per les/els viatgers/es durant un temps màxim d'una (1) setmana des de la data de la trobada d'aquests per part del personal d'Hife. Els béns peribles són destruïts l'endemà de ser trobats.

En aquesta situació, Hife no es fa responsable de la pèrdua d'objectes de valor (telèfons mòbils, ordinadors portàtils, tauletes, ulleres, joies, diners en efectiu, targetes de crèdit, etc.), com tampoc se'n fa de l'estat en què es trobin els objectes o equipatge perduts un cop recuperats ni dels danys que aquests hagin pogut patir.

Per localitzar un objecte perdut el/la propietari/ària s'ha de posar en contacte amb Hife, al més aviat possible, mitjançant el formulari habilitat a Assistència ususari > Objectes perduts o trucant al nostre telèfon d'atenció a la/el client/a (977 443 000), i indicar les dades del servei en què s'ha perdut o oblidat l'objecte. Per recollir la tramesa, en cas que el trobem i el vulgueu recuperar, haureu de facilitar-nos les vostres dades personals en un registre centralitzat de recollida a les taquilles de Tortosa.