no image

Condicions

Equipatges i objectes perduts
Reclamacions o indemnitzacions per pèrdua o deteriorament d'equipatges

La reclamació d'una pèrdua, deteriorament, robatori o intercanvi d'equipatges es realitzarà electrònicament a l'apartat de reclamacions del nostre lloc web. Per a tramitar-la caldrà sempre que proporcioneu la còpia de l'entrada del servei com a requisit indispensable i, en cas de danys patits, que n'aporteu fotografies i la validació corresponent del nostre personal. Hife no serà responsable dels danys, les pèrdues o els deterioraments soferts per equipatge de mà o altres objectes no confiats a la seva custòdia.