no image

Condicions

Equipatges i Objectes Perduts
Reclamacions o indemnitzacions per pèrdua o deteriorament d'equipatges

La reclamació d'una pèrdua, deteriorament, robatori o canvi d'equipatge es realitzarà electrònicament a l'apartat de reclamacions de la nostra pàgina web. Per tramitar-lo serà necessari, sempre proporcioneu la còpia de l'entrada del servei com a requisit indispensable i, en cas de danys que se'ls pateixin, proporcioneu fotografies i la validació corresponent per part del nostre personal. Hife no serà responsable dels danys, pèrdues o deterioraments soferts per grumolls de mans o altres objectes no encomanats a la seva custòdia.