no image

Condicions

Descomptes
Descomptes de família nombrosa

En el cas concret de les famílies nombroses és necessari presentar, a qualsevol personal d’Hife que ho requereixi, el DNI o passaport juntament amb el document acreditatiu original o còpia compulsada que ho justifiqui. A més, és necessari que la data de vigència estigui actualitzada en el moment d’accedir al autobús. 

Existeixen dos categories de família nombrosa:

  • La categoria de Família Nombrosa de Primera o General dona dret a beneficiar-se d’un descompte del 20 % en el bitllet.
  • La categoria de Família d’Honor o especial dona dret a beneficiar-se d’un descompte del 50% en el bitllet.

Els descomptes de Família Nombrosa no es poden acumular a altres promocions existents.

Descomptes amb acreditació

En l’adquisició i ús d’aquest tipus de bitllets (família nombrosa, carnet jove, famílies monoparentals, etc.) és imprescindible que el viatger disposi del document vigent que acrediti que és el beneficiari del descompte en qüestió. En el moment d’accedir al autobús, el viatger haurà de mostrar el citat document acreditat al conductor juntament amb el bitllet. L’absència o invalidesa per estar fora de vigència del document acreditatiu per a l’obtenció del descompte implica la pèrdua total de l’import del bitllet i la impossibilitat de viatjar amb el mateix. En cas d’incomplir aquest requisit, el nostre personal té l’obligació d’impedir la utilització del bitllet i en cap cas es podrà abonar la diferència econòmica havent d’adquirir un altre bitllet complet si es desitja viatjar. Els descomptes disponibles varien depenent de cada concessió o línea. Les condicions d’anul·lació i canvi de bitllets amb descompte són exactament les mateixes que per a la resta dels bitllets tenint en compte que l’acumulació del descompte amb alguna promoció pot fer variar les condicions en qüestió. Li recordem que ha de consultar i acceptar sempre les condicions de la promoció abans d’adquirir el bitllet.