no image

Condicions

Descomptes
Descomptes de família nombrosa

En el cas concret de les famílies nombroses cal presentar, a qualsevol membre del personal d’Hife que ho requereixi, el DNI o el passaport juntament amb el document acreditatiu original o una còpia compulsada que ho justifiqui. A més, cal també que la data de vigència dels documents estigui actualitzada en el moment d’accedir a l'autobús. 

Hi ha dues categories de família nombrosa:

  • Família Nombrosa de Primera o General: dona dret a beneficiar-se d’un descompte del 20 % en l'import del bitllet.
  • Família Nombrosa Especial: dona dret a beneficiar-se d’un descompte del 50 % en el preu del bitllet.

Els descomptes de Família Nombrosa no es poden acumular als d'altres promocions existents.

Descomptes amb acreditació

En l’adquisició i l'ús d’aquest tipus de bitllets (família nombrosa, famílies monoparentals, etc.) és imprescindible que el/la viatger/a disposi del document vigent que acrediti que és el/la beneficiari/ària del descompte en qüestió. En el moment d’accedir a l'autobús, el/la viatger/a haurà de mostrar l'esmentat document acreditatiu a la/el conductor/a juntament amb el bitllet. L’absència d'aquest document necessari per a l’obtenció del descompte, o la seva invalidesa per estar fora de vigència, implica la pèrdua total de l’import del bitllet i la impossibilitat de viatjar-hi. En cas d’incomplir aquest requisit, el nostre personal té l’obligació d’impedir la utilització del bitllet; en cap cas se'n podrà abonar la diferència econòmica, i s'haurà d’adquirir un altre bitllet complet si es desitja viatjar.

Els descomptes disponibles varien en funció de cada concessió o línia. Les condicions d’anul·lació i canvi de bitllets amb descompte són exactament les mateixes que per a la resta de bitllets, tenint en compte que l’acumulació del descompte amb alguna promoció pot fer variar les condicions en qüestió. Recordem que cal consultar i acceptar sempre les condicions de la promoció abans d’adquirir el bitllet.