no image

Condicions

Equipatges i Objectes Perduts
Pèrdua o deteriorament d'equipatges

La responsabilitat per danys o pèrdues d’equipatge estarà determinada, limitada i quantificada de conformitat a l’establert per la llei L.16/1987, del 30 de juliol d’Ordenació dels transports terrestres i pel Reglament (UE) número 181/ 2011 del Parlament Europeu i del consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els drets dels viatgers d’autobús i autocar d’acord amb la seva redacció vigent i d’aplicació en cada moment. 

El transportista no respondrà a danys, pèrdues o avaries que pateixin equipatges de mà o altres objectes no confinats a la seva custòdia. En cas de pèrdua o deteriorament de l'equipatge transportat, serà imprescindible fer la reclamació immediatament a la seva arribada. En cas de danys, es mostraran al conductor del servei o al nostre personal de contacte per a la seva validació.

Reclamacions o indemnitzacions per pèrdua o deteriorament d'equipatges

La reclamació d'una pèrdua, deteriorament, robatori o canvi d'equipatge es realitzarà electrònicament a l'apartat de reclamacions de la nostra pàgina web. Per tramitar-lo serà necessari, sempre proporcioneu la còpia de l'entrada del servei com a requisit indispensable i, en cas de danys que se'ls pateixin, proporcioneu fotografies i la validació corresponent per part del nostre personal. Hife no serà responsable dels danys, pèrdues o deterioraments soferts per grumolls de mans o altres objectes no encomanats a la seva custòdia.