no image

Exprés.cat

Viatja entre Alcanar i Tortosa, amb parada a Les Cases d'Alcanar, la Ràpita i Amposta

expres.cat

 

La xarxa Exprés.cat E3 que connecta Alcanar amb Tortosa, amb parada també en les Cases d'Alcanar, la Ràpita i Amposta. Es posen en servei divuit freqüències (nou en cada sentit) i el preu del viatge serà d'1€ amb l'abonament T-10/120.

Característiques de la línia:

-Reducció del temps de viatge en 20 minuts respecte a la línia convencional. El trajecte de la línia e3 té una durada de 45 minuts.

-Preu del trajecte: 1€.

-Incorporació d'un vehicle nou totalment accessible.

-Premsa gratuïta i wifi a bord.

-Més Intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, tren i altres busos interurbans.

-Imatge diferenciada.

 RECORRIDO EXPRES.CAT

             horarios