no image

Objectes perduts

RECLAMACIONS O INDEMNITZACIONS SOBRE PÈRDUES O DETERIORACIÓ D'EQUIPATGES:

La reclamació sobre una pèrdua, deterioració, robatori o intercanvi d'equipatges es formularà de manera electrònica en aquest apartat de reclamacions de la nostra pàgina web. Per a tramitar-la serà necessari, sempre aportar la còpia del bitllet del servei com a requisit imprescindible i, en cas de danys soferts a aquest, aportar fotografies i la corresponent validació pel nostre personal. HIFE no respondrà dels danys, pèrdues o deterioracions que sofreixin els embalums de mà o altres objectes no confiats a la seva custòdia.

OBJECTES PERDUTS A BORD DEL BUS:

Malgrat estar exempts de la responsabilitat de la pèrdua o extraviament que sofreixin els equipatges de mà o altres objectes, oferim un servei de custòdia. Per limitacions d'espai i emmagatzematge, només custodiem durant 1 setmana, com a màxim, des de la data de la trobada dels objectes perduts. Les mercaderies peribles són destruïdes l'endemà. En aquesta situació HIFE no és responsables de l'estat, ni dels danys en què es trobin els objectes o equipatge de mà una vegada recuperat, ni tampoc en el cas d'objectes de valor com: telèfons mòbils, ordinadors portàtils, tauletes, carteres, ulleres, joies, diners en efectiu, targetes de crèdit, etc… Per a localitzar un objecte perdut el propietari ha de posar-se en contacte amb HIFE, al més aviat possible, mitjançant aquest formulari, o un correu electrònic a objetosperdidos@hife.es o, en el nostre servei d'atenció telefònica 977 44 03 00, indicant les dades del servei en el qual s'ha extraviat o oblidat l'objecte i les característiques d'aquest. Per a recollir l'objecte, en cas que el trobem i vulgui recuperar-lo, ens haurà de facilitar les seves dades personals en un registre de recollida centralitzat en la nostra taquilla de Tortosa.

Dades necessàries