no image

Política de privacitat

INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

La Hispano de Fuente en Segures S.A. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), així com la Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades personals, del 28 d'octubre de 2021, del Principat d'Andorra. D'ara endavant es podran denominar conjuntament com “la normativa aplicable”.

Per a què tractem les teves dades personals i perquè ho fem?

En el procés de venda: 

 • Gestionar la seva compra o comanda en línia, processar el pagament i procedir a l'enviament o activació de la mateixa, en base a les condicions generals de contractació. (per a l'execució d'un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Gestionar, mantenir, millorar o desenvolupar els serveis proporcionats. (per a l'execució d'un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Realitzar enquestes de satisfacció i qualitat. (per l'interès legítim de l'responsable, art. 6.1.f GDPR)

En el formulari Treballa amb nosaltres:

 • Fer partícip l'interessat dels processos de selecció de personal i analitzar el perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar un candidat per al lloc vacant del responsable. (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Lloga un bus:

 • Formalitzar reserves a l'establiment del responsable. (per a l'execució d'un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur a clients, que permeti efectuar comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client (art 21.2 LSSI). (per l'interès legítim de l'responsable, art. 6.1.f GDPR)

En el formulari Contacte:

 • Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable. (per l'interès legítim de l'responsable, art. 6.1.f GDPR)
 • Efectuar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.

En el formulari Canal ètic o de denúncies:

 • Gestionar adequadament el canal ètic, tramitant les corresponents irregularitats notificades a través del mateix, i decidint sobre la procedència d'iniciar una investigació per detectar possibles delictes i prevenir la imposició de qualsevol tipus de responsabilitat, així com per evitar qualsevol tipus de conducta contrària a la normativa interna o externa de l'entitat. (per al compliment d'una obligació legal, 6.1.c GDPR)

En el formulari Registre d'usuari:

 • Gestionar el compte de l'usuari per proporcionar-li un accés personalitzat a la pàgina web i als serveis interactius que ofereix. (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

 • Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.

A qui facilitem les teves dades personals?

Es podran comunicar les seves dades a Administracions Públiques per a la sol·licitud de Bons, Multiviatges, Reclamacions o altra informació referida. I si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es en el cas d'Espanya) si considera que el tratament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els teus drets:

La Hispano de Fuente en Segures S.A. ADRIA D'UTRECHT, 1 - 43500 TORTOSA (Tarragona). E-mail: hife@hife.es

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de La Hispano de Fuente en Segures S.A. ADRIÀ D'UTRECHT, 1 - 43500 TORTOSA (Tarragona). E-mail: hife@hife.es