no image

Condicions

Canals de Venda i Gestions de Bitllets
Venda online bitllets d'autobús

Compra 

El canal de venda on-line inclou la venda a través de la nostra pàgina web www.hife.es o app en les que els bitllets de bus adquirits sota aquesta modalitat sempre seran nominatius, personals i intransferibles. Per a la seva utilització es requereix la comprovació d’un document personal del viatger (DNI, NIE o passaport) i que aquesta dada correspongui al número d’identificació personal reflexat en el bitllet. 

Si el bitllet el compra una persona diferent a la que viatjarà s’emplenaran les dades de la persona que viatjarà. És molt important que tingui preparat el DNI, NIE o passaport per a mostrar-lo al conductor que realitzarà les comprovacions de la titularitat d’aquest associades al bitllet comprat per internet.

En els bitllets adquirits per internet per a menors d’edat que no tinguin doumentació, serà necessari reflexar el document de la persona que acompanya al menor a l’apartat de la web reservat per a això. 

També poden comprar-se bitllets de forma en línia a través de la plataforma de venda de www.movelia.es o altres pltaformes que especifiquen les seves pròpies condicions comercials i que només permeten el pagament amb targetes de crèdit. 

En el procés de venda en línia es detallarà en cadascuna de les pàgines el procés de realització de la mateixa.

La venda d’aquests bitllets està subjecta a l’existència de places i es tanca moments abans de l’hora del servei escollit, 10 minuts abans.

Fins que no s’hagi formalitzat el pagament a través de l’entitat financera no es considera el bitllet com a vàlid.

Per al pagament de la modalitat de bitllets en línia oferim la possibilitat de fer-ho sempre mitjançant targeta bancària o a través d’un compte de Bono Virtual en la que el viatger podrà realitzar una recàrrega mínima que li permetrà gestionar la compra dels seus bitllets i obtenir descomptes associats als mateixos. (veure condicions del  Bono Virtual i programa de punts HifeClass).

Per a totes les modalitats de bitllets adquirits de forma en línia, HIFE no es fa responsable de les incidències relacionades amb bitllets o localitzadors en les que no estiguin correctament identificats els viatgers.

És necessari conservar a disposició del personal de l’empresa el bitllet imprès en paper o el número de localitzador.

La gestió de bitllets s’haurà de realitzar a través del mateix canal en línia pel qual es va realitzar la compra. Cada canal aplica les seves pròpies condicions.

Bitllets comprats en línia per a altres viatgers

Si el bitllet el compra una persona diferent a la que viatjarà haurà d'emplenar l'apartat amb les dades de la persona que viatjarà.

Bitllets comprats en línia per a menors de 4 anys

En els bitllets adquirits per internet per a menors d'edat que manquin de DNI, serà necessari reflectir el DNI de la persona que acompanya al menor, en l'apartat del web reservat per a això.

Tancament de bitllets amb tornada oberta comprats en línia

El viatger haurà de presentar-se a l'oficina corresponent de vendes de l'empresa amb la major antelació per a confirmar el retorn, que estarà condicionat a l'existència de places disponibles en la data sol·licitada. La confirmació del retorn no comporta cap despesa. La data màxima per efectuar la tornada d'un bitllet amb tornada oberta és de 6 mesos a partir de la data de l'anada.